- Dorosłe koty w hodowli są przebadane pod kontem FELV (białaczka kocia), FIV (nabyty niedobór immunologiczy) ,  HCM (kardiomiopatia przerostowa), PKD (wielotorbielowatość nerek) i CMS (wrodzony zespół miasteniczny).

- NIE SPRZEDAJEMY KOTKÓW BEZ RODOWODÓW !!!

- Kotki w opcji hodowlanej opuszczają naszą hodowlę nie wcześniej niż w 12 tygodniu życia. Są wtedy dwukrotnie zaszczepione, odrobaczone, zaczipowane. Posiadają rodowód, książeczkę zdrowia, wyprawkę.

- Kotki w opcji „na kolanka” będą przed opuszczeniem hodowli poddane zabiegowi kastracji. Kocurki w takiej opcji opuszczają hodowlę nie wcześniej niż w 15 tygodniu, kotki - 16 tygodniu. Uzależnione jest to od terminów szczepień i kastracji.

- Kupujący ma 3 dni na ewentualne przebadanie kotka u weterynarza (na własny koszt).

- Rezerwacja jest dokonywana z chwilą wpłaty zadatku na konto.

- W przypadku rezygnacji z zakupu przez kupującego zadatek nie jest zwracany. W przypadku rezygnacji ze strony sprzedającego zadatek jest zwracany w kwocie jego wpłaty.

- Z kupującym spisywana jest umowa kupna-sprzedaży. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami (2% od ceny zakupu, pit PCC3).

- Hodowca udziela gwarancji w odniesieniu do chorób HCM i PKD do 2-go roku życia kociątka.

- Reklamacja jest uznawana po potwierdzeniu choroby badaniami przez lekarza ze strony hodowcy na koszt nabywcy, który jest zwracany w przypadku jej zaistnienia.

- Rejestracja numeru czip jest dokonywana przez hodowce na jego koncie, na dane nabywcy.

- Istnieje możliwość wydłużenia terminu odbioru nabytego kociątka, jednakże nabywca ponosi koszty utrzymania za okres od gotowości wydania do dnia odbioru w wysokości 10 zł za każdy dzień, płatne z góry.

- W przypadku braku kontaktu z nabywcą maluszka od dnia gotowości do odbioru przez następne 5 dni rezerwacja przepada bez możliwości zwrotu zadatku.

- Nabywca jest zobowiązany do używania w internecie imienia kota wraz przydomkiem hodowlanym Lunasworld*PL.ZASADY REZERWACJI

1. W przypadku chęci nabycia maluszka, lecz braku całkowitej pewności istnieje możliwość opcji czasowej obserwacji. Należy poinformować o chęci nabycia konkretnego kotka i pozostawić numer kontaktowy - kotek zmienia w tym momencie status na "w obserwacji". Ogłoszenie jest jednak dalej edytowane. Status taki powraca automatycznie na "wolny" po tygodniu lub w przypadku braku kontaktu z zainteresowanym przez jeden dzień.

2. W chwili pojawienia się kolejnego chętnego do nabycia kotka znajdującego się w opcji "w obserwacji", kontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia chęci zakupu i poinformowania o potrzebie wpłaty zadatku w wysokości 300 zł.

3. W przypadku braku kontaktu z osobą dotychczas obserwującą, w dniu następnym nowa osoba zainteresowana nabyciem kotka może dokonać rezerwacji poprzez wpłatę zadatku.

4. Przed wpłatą zadatku przesyłana jest umowa wstępna. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym kotek zostaje zarezerwowany. 

5. Jeśli zainteresowany jest pewny od razu co do nabycia przyjaciela winien dokonać wpłaty zadatku, po którym ogłoszenie przestaje być edytowane.